เคล็คไม่ลับกับการบริหารเงินสด

เงินสดเป็นสิ่งที่มีสภาพคล่องสูงสุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะว่ามีความคล่องตัวจึงต้องยิ่งบริหารเงินสดให้ดี หากเพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อของที่อยากได้โดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้ว มีเงินสดมากเท่าไหร่ก็ร่อยหรอลงได้ มีเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตว่าเหตุใดคนที่มีเงินเดือนและรายจ่ายที่จำเป็นเท่ากัน แต่กลับมีเงินเหลือในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน สาเหตุคือความรู้เรื่องการบริหารเงินสดแตกต่างกันนั่นเอง ถ้าบุคคลใดบริหารเงินเป็น ก็จะมีเงินสดคงเหลือมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การวางแผนอนาคตก็จะมั่นคงมากขึ้นและไม่ลำบากในวัยเกษียณ

สำหรับคำว่าเงินสดนั้นไม่ได้หมายถึงเงินในกระเป๋าที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเอกสารที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดได้ทันที เช่น เช็คเงินสด เช็คฝากเข้าบัญชี ธนาณัติ เป็นต้น หรือเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่พร้อมถอนออกมาใช้ได้ทันที ก็เรียกว่าเป็นเงินสดได้เช่นกัน

หลักการใช้เงินสดนั้น นอกจากต้องยึดหลักแห่งความประหยัดและการใช้จ่ายที่คุ้มค่าแล้ว ยังมีหลักการบริหารเงินสดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ถือครองเงินสดให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเรื่องทั่วไป ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของตนเองว่าควรถือเงินสดติดตัวและเก็บไว้ที่บ้านเป็นจำนวนเท่าใด เพราะการเก็บเงินในรูปของเงินสดนั้นก็มีความเสี่ยงทั้งเรื่องการถูกโจรกรรมและการลดลงของมูลค่าเงินจากภาวะเงินเฟ้อด้วย การถือเงินสดในจำนวนที่พอเหมาะจะทำให้สามารถใช้จ่ายได้คล่องตัว ไม่ต้องไปถอนเงินบ่อย ๆ ช่วยประหยัดเวลาได้มาก หรือเมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เงินด่วนก็มีเงินสำรองใช้ได้ทันที
  2. จัดระเบียบวิธีการรับและจ่ายเงิน เตรียมบัญชีธนาคารต่าง ๆ แยกระหว่างเรื่องส่วนตัวและการประกอบธุรกิจ ถ้าเป็นการประกอบกิจการก็ควรกำหนดวันชำระเงินหรือช่องทางการรับเงินให้เรียบร้อย พยายามโอนเงิน รับเงินและจ่ายเงิน ผ่านระบบของธนาคารเดียวกันจะช่วยให้ประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารได้มาก ไม่รวมไปถึงการกำหนดวันวางบิลรับเช็คต่าง ๆ ที่ต้องมีระเบียบชัดเจนในกรณีที่มีกิจการเป็นรูปบริษัท
  3. การนำเงินไปต่อยอดลงทุนเพื่อสร้างผลกำไร โดยการแบ่งสรรปันส่วนหรือเรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุนนั่นเอง หลังจากหักเงินออมส่วนต่าง ๆ แล้ว ควรมีเงินที่นำไปลงทุนด้วย เช่น ขยายกิจการหรือลงทุนในรูปแบบของเงินฝาก หุ้น กองทุนรวม พันธบัตร หรือสะสมไว้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

การจัดการเงินสดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เจ้าของต้องมีวินัยทางการเงินที่ดี หรือที่เรียกว่าเป็นคนใช้เงินเป็น และต้องคอยตรวจสอบปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ถ้าอยากรู้ว่าตนเองบริหารเงินสดดีแล้วหรือไม่ ให้ดูจากตัวเลขเงินฝากสะสมในบัญชีธนาคาร ถ้ามียอดเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็แสดงว่าสามารถบริหารเงินสดได้ถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ก็ไม่ควรแสดงให้คนอื่น ๆ รู้ว่าตนเองเป็นคนมีเงินมาก เพราะเขาอาจจะมาขอยืมเงินหรือจี้ปล้นได้