บันได 5 ขั้นสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน

ค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มทวีคูณและสามารถเกินงบประมาณได้ การวางแผนค่าใช้จ่ายในบ้านจะทำให้หัวหน้าครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น และสามารถนำเงินนั้นสร้างประโยชน์ได้หลาย ๆ ด้าน สำหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

shutterstock_223401598

ควบคุมการใช้เงินอย่างละเอียด

การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในวิธีการวางแผนการเงินที่ได้ผลอย่างยิ่ง ควรเริ่มต้นด้วยการแบ่งรายได้ออกเป็นสี่ถึงห้าส่วน ได้แก่ เงินที่ต้องใช้จ่ายประจำเดือน อาทิ เงินค่าผ่อนชำระรถยนต์ เงินค่าผ่อนชำระบ้าน เงินค่าสาธารณูปโภคภายในบ้าน ซึ่งการแบ่งเงินออกเสียก่อนจะทำให้ผู้ใช้เงินควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น

จดบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน

ผู้ที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายภายในบ้านควรเริ่มต้นจดบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นบันทึกสำหรับดูข้อมูลการจ่ายเงินย้อนหลัง และยังทำให้เห็นถึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดอีกด้วย โดยบัญชีรายรับรายจ่าย ควรมีรายละเอียดของการใช้เงินในแต่ละวัน และควรจดทุกรายได้และรายจ่าย เพื่อไม่ให้การใช้เงินเป็นไปอย่างเปล่าประโยชน์ และเมื่อครบเวลาหนึ่งเดือน ผู้ที่จดบัญชีรายรับรายจ่ายควรนำบันทึกมาอ่านอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ว่าใช้เงินกับสิ่งใดมากที่สุด และมีเงินเหลือมากพอในแต่ละเดือนหรือไม่

เปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านทำได้โดยการเปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน โดยพิจารณาเงินที่ได้รับในแต่ละครั้งว่าควรเก็บออมเงินจำนวนเท่าใด และควรใช้จ่ายเงินจำนวนเท่าใด และที่สำคัญอย่างยิ่งคือควรทำบัญชีหลัก 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีสำหรับใช้จ่ายประจำวัน และบัญชีสำหรับใช้จ่ายกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การทำบัญชีสองบัญชีจะทำให้เจ้าของเงินสามารถรับทราบได้ถึงสถานการณ์การเงินและจำนวนเงินสำรองของตนเองได้

งดใช้บัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิตจะทำให้นิสัยการใช้เงินเปลี่ยนไป ทำให้การจับจ่ายสินค้าเป็นไปอย่างไม่ระมัดระวัง อีกทั้งยังเป็นการก่อหนี้สินโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ผู้ที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายในบ้านควรเริ่มจากการยกเลิกบัตรเครดิตที่มี และเปลี่ยนเป็นการใช้เงินสดสำหรับใช้จ่ายในกรณีต่าง ๆ ข้อดีของการใช้เงินสดจะทำให้มีสติในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการก่อหนี้อีกด้วย

แบ่งเวลาในการตรวจสอบการใช้เงิน

ผู้ที่ต้องการให้การวางแผนค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย ควรตรวจสอบการใช้เงินของตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งว่ามีการใช้เงินมากน้อยเพียงใด และใช้เงินไปกับสิ่งใดบ้าง การตรวจสอบการใช้เงินเป็นประจำจะทำให้การใช้เงินเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับการวางแผนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ใช่เรื่องยาก หากมีความตั้งใจและมีวินัยในการใช้เงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นบันไดสำหรับก้าวไปสู่ความมั่นคงทางการเงินได้ในที่สุด